Jdi na obsah Jdi na menu

Zápis z okresní konference

10. 7. 2016

                                  Český svaz chovatelů

                     Okresní organizace Domažlice, Kostelní 90, 344 01 Domažlice tel.379 724 718, e-mail: oocsch.domazlice@seznam.cz, http:/www.oocschdomazlice.estranky.cz

 

 

 

 

 

                   Zápis z konference OO ČSCH Domažlice konané dne 

              20.6.2016 v zasedací místnosti OO ČSCH v Domažlicích

 

Účastníci jednání:

př.J.Dufek,př.A.Müller,př.J.Bouda,př.V.Eisenreich,př.Mgr.D.Kovářová,př.J.Buršík, př.V.Kutil,př.V.Janda,př.Z.Velflová,př.J.Krubert,př.V.Čermák,př.A.Kroa,př.T.Fiala, př.J.Koczai.

 

 

PROGRAM

1.Zahájení,schválení programu,volba pracovních komisí

2.Kontrola plnění usnesení okresní konference 2015

3.Zpráva předsedy OO ČSCH,informace o závěrech MVH ČSCH 2016

4.Zpráva jednatele,pokladníka,registrátora OO ČSCH,člena ÚV a předsedy    

   Krajského sdružení

5.Zpráva předsedkyně kontrolní komise OO ČSCH

6.Zprávy předsedů odborných komisí při OO ČSCH

7.Volba delegáta na valnou hromadu ČSCH,schválení pokynů k projednání

8.Plánované výstavy v letošním roce 

9.Zpráva o MCH

10.Diskuse

11.Usnesení

12.Závěr

 

 

Ad 1)Zahájení,schválení programu,volba pracovních komisí

         Jednání zahájil př.Vladimír Eisenreich,předseda OO ČSCH.Přivítal všechny přítomné,následovalo seznámení s programem,schválení programu a volba pracovních komisí.

 

Ad 2)Kontrola plnění usnesení okresní konference 2015

         Bylo konstatováno,že všechny úkoly uložené okresní konferencí 2015 byly splněny.

 

Ad 3)Zpráva předsedy OO ČSCH,informace o závěrech MVH ČSCH 2016

       Předseda OO ČSCH shrnul období mezi konferencemi.Informoval o založení Krajského sdružení ČSCH,o účasti našich mladých chovatelů na celostátním kole Olympiády mladých chovatelů v Ostravě,o krajské výstavě se speciálními expozicemi v Horšovském Týně,o zájezdu do Lysé nad Labem,o aktivitách mladých chovatelů pod  vedením Mgr.Dity Kovářové a J.Buršíka(krajské setkání mladých chovatelů a okresní kolo Olympiády mladých chovatelů 2016)

 

Ad 4)Zpráva jednatele,pokladníka,registrátora OO ČSCH,člena ÚV a předsedy Krajského sdružení ČSCH

          Jednatel OO ČSCH uvedl,že období mezi konferencemi shrnul předseda,a  k některým událostem podal doplňující informace.Upozornil na plánované dotace na volnočasové aktivity seniorů a informoval o schválené dotaci na mladé chovatele od Krajského úřadu.Sdělil stav hotovosti v pokladně a na běžném účtu.Informoval o plánovaných novinkách při registraci králíků,dále předal informace z ÚV a Krajského sdružení.Celostátní výstava mláďat bude 2.-4.9.2016 v Olomouci,podmínky jsou zatím ve fázi schvalování,okresní výstava se speciálními expozicemi pořádaná ZO Poběžovice se bude konat 23.a24.9. v Poběžovicích,pro veřejnost bude otevřena jen 24.9.2016,krajská výstava se bude letos konat v NezvěsticíchPodrobně rozebral nedostatky jednotlivých organizací při registraci u Rejstříkového soudu v Praze.

 

Ad 5)Zpráva předsedkyně kontrolní komise OO ČSCH

         Předsedkyně kontrolní komise řekla,že kontrola účetních dokladů je prováděna průběžně,vždy před předáním účetní firmě ke zpracování,která případné další nedostatky obratem avizuje.Kontrolní komise provedla kontrolu peněžního deníku a finanční hotovosti před konáním konference a nebyly zjištěny žádné nedostatky.

 

Ad  6)Zprávy předsedů odborných komisí při OO ČSCH

         Př.Koczai podal informace z ústřední konference chovatelů králíků,př.Buršík informoval o dění v drůbežářské odbornosti,př.Kutil informoval o plánované krajské výstavě okrasného a exotického ptactva ve Staňkově 26.-27.11.2016,kterou bude pořádat kdyňská  organizace

 

Ad 7)Volba delegáta na valnou hromadu,schválení pokynů k projednání

         Delegátem na valnou hromadu 2016 byl navržen a schválen Vladimír Eisenreich.

 

Ad 8)Plánované výstavy v letošním roce

         Př.Krubert sdělil,že v letošním roce se nebude konat výstava v Meclově.Ostatní výstavy proběhnou v obvyklých termínech.(výstava Horšovský Týn o Anenské pouti,pouťová výstava v Kolovči a v Poběžovicích,okresní výstava v Poběžovicích,místní výstava v Postřekově,krajská výstava okr a. ex.ptactva Staňkov)

 

Ad 9)Zpráva o aktivitách mladých chovatelů

         Př.Mgr.Kovářová sdělila počty mladých chovatelů,kteří budou soutěžit na letošním celostátním kole Olympiády mladých chovatelů v Rumburku.

 

Ad 10)Diskuse

           Př.Krubert požádal o konání okresní soutěžní výstavy v roce 2017 v Meclově,požadavek byl schválen.Dále se diskutovalo o registraci organizací,které nejsou dosud registrovány u Rejstříkového soudu,.Byla vyslovena poptávka po proškolení zástupců organizací o nových povinnostech  vůči finanční správě a rejstříkovému soudu.

 

Ad 11)Usnesení

          Některé body jednání byly schváleny již v průběhu konference.Nakonec bylo schváleno usnesení jako celek všemi přítomnými zástupci organizací.

 

Konference OO ČSCH Domažlice schvaluje:

 • Program okresní konference 2016

 • Př.V. Eisenreicha jako zapisovatele ,př.V.Kutila a př.A.Müllera jako ověřovatele zápisu

 • delegáta na valnou hromadu př.V.Eisenreicha

   

  Konference OO ČSCH Domažlice bere na vědomí:

 • zprávu předsedy OO ČSCH

 • zprávu jednatele,pokladníka,registrátora,člena ÚV a předsedy Krajského sdružení

 • zprávu předsedkyně kontrolní komise OO ČSCH

 • zprávy předsedů jednotlivých odborností

 • informace o plánovaných výstavách v roce 2016

 • informaci o účasti mladých chovatelů na celostátním kole v Rumburku

   

  Konference OO ČSCH ukládá:

  -zajistit školení zástupců organizací o povinnostech vůči finanční správě a rejstříkovému soudu

  -sledovat akce celostátního významu a v případě zájmu členů uspořádat zájezd,rozšiřovat spolupráci s chovateli z ostatních regionů,přispívat chovatelům vystavujícím na významných výstavách dle schválených zásad,dotovat výstavy ZO schválenou částkou,na okresní kolo Olympiády mladých chovatelů pozvat chovatelské kroužky při ZŠ

   

  Zapsal: Vladimír Eisenreich

   

  Ověřovatelé zápisu: př.A.Müller

                                  Př.V.Kutil