Jdi na obsah Jdi na menu

Usnesení č.19

2. 1. 2017

Usnesení OO ČSCH Domažlice  č.19 ze dne 16.12.2016

OO ČSCH Domažlice bere na vědomí:

 • ukončení činnosti spolku ZO Chodov ke dni 31.12.2016

 • zhodnocení okresní výstavy v Poběžovicích a regionální výstavy v Nezvěsticích

 • založení nového spolku ZO Ždánov

 • informaci o průběhu valné hromady s odkazem na stránky svazu

 • zhodnocení práce mladých chovatelů v roce 2016

 • pořádajícím spolkem mezinárodního kola Olympiády mladých chovatelů v roce 2017 je ZO Poběžovice

 • informacijednatele OO a člena ÚV o dosud neschválené podobě razítek spolků ČSCH , o vyhlášení voleb v roce 2018,o možných místech konání celostátní výstavy v roce 2017 a o plánovaném zapojení našeho okresu do celostátní soutěžě

 • informaci o konání stolního oceňování králíků v Horšovském Týně dne 8.1.2017 od 9.00 hod

 • informaci o konání chovatelské burzy spojené s konáním vepřových hodů v Unějovicích na obecním úřadě dne 14.1.2017 od 9.00 hodin

   

  OO ČSCH Domažlice schvaluje:

 • likvidátorem spolku ZO Chodov bude př.J.Koczai

 • uzavření smlouvy s ZO Poběžovice na uskladnění výstavního fundusu v majetku OO,ve smlouvě budou uvedeni 2 zástupci ZO Poběžovice,kteří budou mít fundus na starost,částka za uskladnění zůstává stejná,jaká se vyplácela ZO Postřekov

 • změnu provozní doby v kanceláři v Domažlicích,pravidelně první středu v měsíci od 12.00 hodin do 15.00 hodin,jinak dle dohody

 • zaplacení členského příspěvku mladým chovatelům,kteří budou vystavovat na okresní a vyšší výstavě,budou pomáhat při zajištění akcí pořádaných OO,nebo se zúčastní olympiády mladých chovatelů

 • zrušení telefonní linky v kanceláři v Domažlicích

  OO ČSCH Domažlice informuje:

  - na další schůzi výboru budou pozváni zástupci všech spolků okresu a školitel účetnictví spolků,předpokládaný termín leden-únor