Jdi na obsah Jdi na menu

Usnesení č.14

31. 10. 2014


Usnesení výboru OO ČSCH Domažlice ze dne 30.10.2014 č. 14
Výbor OO ČSCH bere na vědomí:
-informaci o průběhu soudního jednání,týkajícího se určení vlastnictví pozemku před štítem budovy
OO ČSCH
-informaci o trase a časovém rozvrhu svozu zvířat na regionální výstavu Karlovarského a
Plzeňského kraje v Chodově
-informaci o svozu zvířat na celostátní výstavu v Lysé nad Labem
-informaci a naplnění 2 autobusů na zájezd na celostátní výstavu.Odjezd z Domažlic v pátek 14.11.
v 7.00 hodin.Ostatní zastávky na trase směr Plzeň přes Březí dle nahlášení.
-platnost nové pojistné smlouvy s Českou pojišťovnou od 16.10.2014
-pozvání k návštěvě krajské výstavy okrasného a exotického ptactva ve Starém Klíčově
ve dnech 21.-23.11.2014
-splatnost členských příspěvků na rok 2015 do 30.11.2014.Platbu možno provést bezhotovostně
na účet OO ČSCH č.248680986/0300 ,do zprávy pro příjemce je třeba uvést název ZO
-vyhodnocení okresní výstavy se speciálními expozicemi v Horšovském Týně konané 27.9.14
Výbor OO ČSCH schvaluje:
-pronájem jedné poloviny výlohy RK DK-IMMOREALITY
-organizace,která nesplní brigádnickou činnost v roce 2015 uhradí členské příspěvky v plné výši
-mladí chovatelé,kteří nebudou reprezentovat okresní organizaci a nezúčastní se brigádnické
činnosti v roce 2015,budou platit členský příspěvek na rok 2016 v plné výši
Výbor OO ČSCH neschvaluje:
-snížení nájemného firmě Vaříme Vám
Výbor OO ČSCH pověřuje:
-předsedu a jednatele OO projednáním možnosti zřízení věcného břemene na pozemek před štítem
budovy OO