Jdi na obsah Jdi na menu

Schůze 1.8.2018

9. 9. 2018

Usnesení OO ČSCH Domažlice č.20 ze dne 1.8.2018
Výbor OO ČSCH bere na vědomí:
-termíny konání výstav
-informaci o doplňování údajů do rejstříkového soudu
-informaci o objednávkách kroužků
-informaci o předpokládaném konání výstavy exotického ptactva ve Starém Klíčově
-informaci o počtu mladých chovatelů,kteří budou reprezentovat okres Domažlice na celostátním
kole OMCH v Praze
Výbor OO ČSCH schvaluje:
-zapisovatele z jednání OO př.Eisenreicha a ověřovatele zápisů z jednání OO př.Mgr.Kovářovou a
př.Buršíka
-delegáta a kandidáta na konferenci územních organizací Plzeňského kraje př.Buršíka(zveřejněno
dodatečně)
-delegátku na aktiv pracovníků s dětmi z okresních,oblastních a městských organizací ČSCH
př.Mgr.Kovářovou
-doprovod OO soutěžících mladých chovatelů na celostátním kole v Praze př.Hoškovou
-směrnici na ochranu osobních údajů pro OO ČSCH Domažlice
-nákup skartovačky
-výstavní podmínky na okresní výstavu v Horšovském Týně,zajištění občerstvení,zajištění
hlídání,částku na poháry ve výši 10.000,-Kč
Výbor OO ČSCH navrhuje:
-zvýšení ceny za stávající pronájem nebytových prostor
-projednat možnost pronájmu celé velké místnosti OO ČSCH
-projednat na konferenci možnost prodeje výstavního fundusu