Jdi na obsah Jdi na menu

Formuláře na ochranu osobních údajů


SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ (za účelem konání OMCH)
Já, níže podepsaný/á (alt. Já, níže podepsaný zákonný zástupce)
Jméno a příjmení ………………………………………………….……………………………………………………………………
Narozen/á ………………………………………………………………………………………………………………………………….
Bytem ………………………………………………………..……………………………………………………………………………. (dále jen „Poskytovatel údajů”) uděluji tímto spolku Český svaz chovatelů, z.s., se sídlem Maškova 1646/3, 182 53 Praha 8 IČO: 00443204,
 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, vložka L655 e-mailový kontakt: sekretariat@cschdz.eu (dále jen „Správce”), souhlas se zpracováním mých osobních údajů, a to za níže uvedených podmínek:
1. Osobní údaje, které budou zpracovány: • jméno a příjmení, • poštovní adresa, • emailová adresa, • telefonický kontakt • rok narození • obrazový záznam 2. Účelem zpracování osobních údajů je: Brožura OMCH, časopis Chovatel (vydávaný spolkem ČSCH), přihláška na OMCH, písemná práce, webová prezentace 3. Doba zpracování osobních údajů je: Pro účely vydání publikace pro konání OMCH
4. Osobní údaje mohou být poskytnuty následujícím třetím osobám: – MŠMT ČR Poskytovatel údajů prohlašuje, že byl Správcem řádně poučen o zpracování a ochraně osobních údajů*, že výše uvedené osobní údaje jsou přesné a pravdivé a jsou Správci poskytovány
 dobrovolně.
V …………….........…………………… dne …………………………                   …………………......…………...……………. podpis Poskytovatele údajů (alt. zákonného zástupce)

 

 

 

 

 

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ (katalog)

Já, níže podepsaný/á (alt. Já, níže podepsaný zákonný zástupce)

Jméno a příjmení ………………………………………………….……………………………………………………………………

Narozen/á ………………………………………………………………………………………………………………………………….

Bytem ………………………………………………………..……………………………………………………………………..………. (dále jen „Poskytovatel údajů”) uděluji tímto spolku

Český svaz chovatelů, z.s.,…………………………………..………………………………………………………………………

se sídlem …………………………………………………………………..………………………………………………………………..

IČO: …………………..........….., zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

v Praze, oddíl…....…, vložka …….……………., e-mailový kontakt: …………......……………………………………….. (dále jen „Správce”), souhlas se zpracováním mých osobních údajů, a to za níže uvedených

podmínek: 1. Osobní údaje, které budou zpracovány: • jméno a příjmení, • poštovní adresa, • emailová adresa, • telefonický kontakt

2. Účelem zpracování osobních údajů je: Sestavení katalogu na výstavu 3. Doba zpracování osobních údajů je: Po dobu trvání členství v ČSCH/a následně ještě jeden rok od jejího ukončení 4. Osobní údaje mohou být poskytnuty následujícím třetím osobám: – účastníkům výstavy Poskytovatel údajů prohlašuje, že byl Správcem řádně poučen o zpracování a ochraně osobních údajů*, že výše uvedené osobní údaje jsou přesné a pravdivé a jsou Správci poskytovány dobrovolně.

V …………….........…………………… dne ………………………… ……………..……......…………...……………. podpis Poskytovatele údajů (alt. zákonného zástupce

 

 

 

 

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ (členství)

Já, níže podepsaný/á (alt. Já, níže podepsaný zákonný zástupce)

Jméno a příjmení ………………………………………………….……………………………………………………………………

Narozen/á ………………………………………………………………………………………………………………………………….

Bytem ………………………………………………………..…………………………………………………..…………………………. (dále jen „Poskytovatel údajů”) uděluji tímto spolku

Český svaz chovatelů, z.s.,…………………………………..………………………………………………………………………

se sídlem …………………………………………………………………..………………………………………………………………..

IČO: …………………..........….., zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

v Praze, oddíl…....…, vložka …….……………., e-mailový kontakt: …………......……………………………………….. (dále jen „Správce”), souhlas se zpracováním mých osobních údajů, a to za níže uvedených

podmínek: 1. Osobní údaje, které budou zpracovány: • jméno a příjmení, • poštovní adresa, • emailová adresa, • telefonický kontakt • datum narození 2. Účelem zpracování osobních údajů je: Zasílání informací / Zápis do evidence členské základny 3. Doba zpracování osobních údajů je: Po dobu trvání členství v ČSCH/a následně ještě jeden rok od jejího ukončení 4. Osobní údaje mohou být poskytnuty následujícím třetím osobám: – všem nadřízeným složkám ČSCH v rámci jeho organizační struktury ukotvené ve Stanovách ČSCH. Poskytovatel údajů prohlašuje, že byl Správcem řádně poučen o zpracování a ochraně osobních

údajů*, že výše uvedené osobní údaje jsou přesné a pravdivé a jsou Správci poskytovány

dobrovolně.

V …………….........…………………… dne ………………………… …………………......…………...……………. podpis Poskytovatele údajů (alt. zákonného zástupce